να γίνει ο καλύτερος φίλος του χεριού
μέσα από το κρύο άγγιγμα του γυαλιού
να γίνει το κενό μήνυμα
στο μπουκάλι
να καεί
«ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΛΑ»
HANDmate